1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Καλαβρύτων

Εστιάζοντας σε θέματα της περιφέρειας μας, και με την εμπειρία διοργάνωσης των ετήσιων Αναπτυξιακών Συνεδρίων για τη Δυτική Ελλάδα, επιχειρήσαμε φέτος για 1η χρονιά τη διεξαγωγή Αναπτυξιακού Συνέδριου Καλαβρύτων, με όραμα την καθιέρωση του σε ένα σημαντικό τοπικό θεσμό μέσω του οποίου Δήμος, τοπικοί φορείς και επιχειρήσεις θέτουν την δική τους αναπτυξιακή ατζέντα και συζητούν μεταξύ τους αλλά και με εκπροσώπους της κυβέρνησης.

Το θεματικό πλαίσιο του συνεδρίου προσανατολίστηκε στους εξής άξονες:

• Δήμος Καλαβρύτων και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες»

• Προοπτικές Ανάπτυξης του Πρωτογενή Τομέα: Μεταποίηση – Διατροφή

• Αγροτική Ανάπτυξη – Διαφοροποίηση της Υπαίθρου

Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβούλία τοπικών Κοινοτήτων (CLLD LEADER )

Στόχος του συγκεκριμένου συνεδρίου ήταν η προσέγγιση και παρουσίαση των καίριων θεμάτων που απασχολούν την ευρύτερη περιοχή με την συμμετοχή και την συνεργασία τοπικών και κρατικών φορέων, καθώς και παραγόντων της κοινωνικής και οικονομικής ζωής του τόπου. Μέσα από το γόνιμο διάλογο μεταξύ των αρμόδιων προέκυψαν κρίσιμα συμπεράσματα για το προφίλ και τις διεκδικήσεις της περιοχής στους τομείς της οικονομίας, παραγωγής και ανάπτυξης

Event Details
 • Start Date
  17 Νοεμβρίου, 2020 6:00 μμ
 • End Date
  17 Νοεμβρίου, 2020 9:00 μμ
 • Status
  Expired
 • Organizer
 • Category
Event Details
 • Start Date
  17 Νοεμβρίου, 2020 6:00 μμ
 • End Date
  17 Νοεμβρίου, 2020 9:00 μμ
 • Status
  Expired
 • Organizer
 • Category