1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Ιονίων Νήσων

Εστιάζοντας σε ζητήματα που απασχολούν την περιοχή του Ιονίου, πραγματοποιήθηκε η διεξαγωγή του 1ου Αναπτυξιακού Συνέδριου Ιονίων Νήσων, με όραμα την καθιέρωση του σε ένα σημαντικό θεσμό μέσω του οποίου φορείς, παράγοντες και επιχειρήσεις έθεσαν την δική τους αναπτυξιακή ατζέντα και συζήτησαν μεταξύ τους αλλά και με εκπροσώπους της Κυβέρνησης. Το συνέδριο συνδιοργάνωσαν η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, η εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» και η περιφερειακή τηλεόραση «IONIAN» με την υποστήριξη όλων των σημαντικών φορέων της περιφέρειας.

Η δομή και η ανάπτυξη του πλαισίου του συνεδρίου είχε ως στόχο την προσέγγιση και παρουσίαση των καίριων θεμάτων που απασχολούν την ευρύτερη περιοχή. Μέσα από το γόνιμο διάλογο μεταξύ των αρμόδιων, προέκυψαν κρίσιμα συμπεράσματα για το προφίλ και τις διεκδικήσεις της περιοχής στους τομείς της οικονομίας, παραγωγής και ανάπτυξης. Με τη συμμετοχή και τη συνεργασία τοπικών και κρατικών φορέων, παραγόντων της κοινωνικής οικονομικής και επιχειρηματικής ζωής του τόπου αλλά και εκπρόσωπων της κυβέρνησης, πολιτικών και εκπρόσωπων της αυτοδιοίκησης δεσμευόμαστε διεξήχθει ένα εποικοδομητικό και πολυθεματικό συνέδριο, το οποίο θα αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης για περιοχή.

Οι θεματικοί άξονες ήταν:

Αναπτυξιακές προοπτικές Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Πολιτικές Ενέργειας στο Ιόνιο
Τουριστική Ανάπτυξη στα Ιόνια Νησιά
Μεταφορές – Συγκοινωνίες – Νησιωτικότητα
Υποδομές – Επιχειρηματικότητα – Απασχόληση

Τα κύρια αποτελέσματα – συμπεράσματα της διοργάνωσης είναι:

Επιτυχημένη προσπάθεια με στόχευση στο διάλογο, τη συμμετοχή πολιτών στα κρίσιμα ζητήματα του τόπου.
Εποικοδομητικός και πολυθεματικός προσανατολισμός, ως νέος μοχλός ανάπτυξης για περιοχή.
Διάλογος μεταξύ των αρμόδιων, με κρίσιμα συμπεράσματα για το προφίλ και τις διεκδικήσεις της περιοχής στους τομείς της οικονομίας, παραγωγής και ανάπτυξης.
Ο τουρισμός, οι εξελίξεις στις μεταφορές και βέβαια οι ενεργειακές προοπτικές από κοινού με την επενδυτική κινητικότητα και τις εξελίξεις στις υποδομές διαμορφώνουν νέους όρους της περιφερειακής αντίληψης.
Νέα δεδομένα μεταξύ δυτικού άξονα και Επτανήσων, και άρα συναντίληψης κοινού βηματισμού για τις δυνάμεις του δυτικού χώρου.
Κυβερνητικά στελέχη, διοικητικοί παράγοντες, εκπρόσωποι φορέων και οργανισμών κατέθεσαν απόψεις και προτάσεις για την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής.
Ανάγκη συνέχισης της δράσης, με το 2ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Ιόνιων Νησιών μέσα στο 2019.

Θεόδωρος Γαλιατσάτος – Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων: “Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για την προαγωγή του δημόσιου, και χωρίς μεσάζοντες, διαλόγου με την κοινωνία, θα σταθούμε αρωγοί σε όλες τις προσπάθειες που έχουν αυτό τον στόχο και σκοπό και θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να ακουστεί η φωνή όλων των πολιτών, σε όλα τα νησιά, στα Κέντρα Λήψης αποφάσεων. Μαζί με επιστήμονες, κατάλληλους για κάθε θέμα, κυβερνητικά στελέχη που έχουν ρόλο και λόγο η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων συνεχίζει το διάλογο στα Ιόνια νησιά, χωρίς διακρίσεις, χωρίς αποκλεισμούς”.

1η Συνεδρία: «Αναπτυξιακές προοπτικές Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων κατέχει υψηλές θέσεις ως προς το σύνολο των περιφερειών της χώρας ως προς την επισκεψιμότητα, τις διανυκτερεύσεις και τις εισπράξεις, ενώ παράλληλα θεωρείται εκείνη με την λιγότερη ανεργία. Έχοντας όλα τα παραπάνω στη φαρέτρα της διεκδικεί την περαιτέρω ανάπτυξη του συνόλου της Περιφέρειας και σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Ο ρόλος της είναι κομβικός στην προσπάθεια αυτή, καθώς είναι ο πλέον αρμόδιος φορέας για τη χάραξη αναπτυξιακής στρατηγικής σε τοπικό επίπεδο και ταυτόχρονα διαχειρίζεται σημαντικούς πόρους των διαρθρωτικών ταμείων που συμβάλλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο προς αυτή τη κατεύθυνση. Η παρουσίαση της εικόνας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων από διοικητική, θεσμική και αναπτυξιακή πλευρά έδωσε καλό έδαφος για μια ουσιαστική συζήτηση.

“Είναι μια Περιφέρεια σε μετάβαση. Μια Περιφέρεια με αυξημένο κύρος, με αποδοτική λειτουργία στην υλοποίηση των υποδομών, με στρατηγικό σχεδιασμό και συνέργειες με τους παραγωγικούς φορείς, είναι καταλύτης θετικών εξελίξεων στην οικονομία, το περιβάλλον και τη ζωή των πολιτών στο Ιόνιο”.

2η Συνεδρία: «Πολιτικές Ενέργειας στο Ιόνιο»

Η υπόθεση της έρευνας και της εξόρυξης των υδρογονανθράκων μονοπώλησε το ενδιαφέρον της ενότητας για τα ενεργειακά, γεγονός απολύτως λογικό, αν σκεφθεί κανείς το μέγεθος του προγράμματος που εξελίσσεται και τις ισχυρές αμφιβολίες για τις συνέπειες στο περιβάλλον και την οικονομία της περιοχής. Η ύψιστη προσοχή για την ακριβή υλοποίηση των κανόνων ασφαλείας αποτέλεσε την συνισταμένη των περισσότερων απόψεων στην ενότητα αυτή. Τα ΕΛΠΕ κατέθεσαν αναλυτικά τις σκέψεις της εταιρίας και παράλληλα τοποθέτησαν την απόλυτη προσαρμογή στις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές που θεωρούνται οι αυστηρότερες παγκοσμίως (επίπεδο Νορβηγίας).

Σημαντική η τοποθέτηση των επικεφαλής προγραμμάτων επιστημονικών ερευνών, αφού η ελληνική πανεπιστημιακή κοινότητα είναι εκείνη που έχει αναλάβει τον εντατικό ρόλο καταγραφής, υψηλής διατύπωσης, καταγραφής, αρχειοθέτησης, πρόβλεψης σημαντικών παραγόντων και κυρίως περιβαλλοντικών ζητημάτων που υπάρχουν και θα διατηρηθούν ως κόρη οφθαλμού στην περιοχή. Ανοικτό για περισσότερη συζήτηση παρέμεινε το θέμα της σύνδεσης της περιοχής με τον αγωγό φυσικού αερίου, καθώς και η προοπτική της ηλεκτροκίνησης των πλοίων. Στα πλαίσια της συνεδρίας παρουσιάστηκαν συγκροτημένα οι υπάρχουσες και επερχόμενες επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας και τα οφέλη που απορρέουν από αυτές σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα επενδύσεις σε ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, αλλά και στην εκμετάλλευση υδρογονανθράκων εντός των ορίων της Περιφέρειας. Επίσης, τέθηκαν από κάθε ενδιαφερόμενο σκέψεις, απόψεις, προβληματισμοί σχετικά με τις πάσης φύσεως επιδράσεις των επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας στην περιοχή.

3η Συνεδρία: «Επιχειρηματικότητα – Υποδομές – Απασχόληση»

Έγινε παρουσίαση των υφιστάμενων συνθηκών και των προοπτικών ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Αναφέρθηκαν η στρατηγική και η συμβολή του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων. Στόχος ήταν να διερευνηθούν τα πλεονεκτήματα της περιοχής και πώς αυτά θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν περαιτέρω, αλλά και πιθανά εμπόδια που ανακόπτουν την αναπτυξιακή της δυναμική.

Η συζήτηση στην ενότητα των υποδομών, της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης, ανέδειξε ως σημαντικό θέμα τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής και την ανάγκη αναβάθμισης και δημιουργίας κατάλληλων υποδομών, στο οδικό δίκτυο, τα υγρά και στερεά απόβλητα και την υδροδότηση.

4η Συνεδρία: «Τουριστική ανάπτυξη»

Ο τουρισμός θεωρείται από τους σημαντικότερους κλάδους για την τοπική οικονομία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Μέσα από τη συγκεκριμένη θεματική στόχευση αναδείχθηκαν οι προβληματισμοί που αφορούν το μέλλον της τουριστικής ανάπτυξης στη περιοχή και κατατέθηκαν καινοτόμες προτάσεις και πρακτικές που θα αποτελέσουν ένα γόνιμο πεδίο διαλόγου και προβληματισμού για τους φορείς αλλά και τους επιχειρηματίες της περιοχής που δραστηριοποιούνται στο κλάδο του τουρισμού.

Οι ανοδικοί δείκτες τουριστικής ανάπτυξης και η αυξημένη προσέλευση επισκεπτών στα Ιόνια Νησιά (εγχώριων και διεθνών) υποδεικνύουν εμφατικά ότι η χρονική συγκυρία επιβάλει την ουσιαστική αξιολόγηση του τουριστικού προϊόντος και την προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των Ιονίων Νήσων. Στόχος της συνεδρίας η περιγραφή των χαρακτηριστικών, των δυνατοτήτων αλλά κυρίως των προϋποθέσεων ανάπτυξης του τουριστικού προϊόντος στην δυτική πλευρά της χώρας.

Στην ενότητα για τον τουρισμό κυριάρχησε η άποψη για την στοχευμένη προβολή των Ιονίων Νήσων στη βάση κατάλληλων επιστημονικών ερευνών, η δημιουργία συνείδησης για το επίπεδο της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, η λήψη μέτρων για την επιμήκυνση της περιόδου και -πάνω από όλα- η συνεργασία μεταξύ των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων. Ιδιαίτερα τονίστηκε η σημασία της πιστής τήρησης των εργατικών δικαιωμάτων σε όλη την κλίμακα των τουριστικών επαγγελμάτων, ιδιαίτερα των μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων.

5η Συνεδρία: «Μεταφορές – Συγκοινωνίες – Νησιωτικότητα»

Στην ενότητα ο προβληματισμός υπήρξε έντονος σχετικά με την ετοιμότητα και λειτουργικότητα των λιμανιών, αλλά κυρίως για την υποχρέωση της πολιτείας να εξασφαλίσει σταθερές και ποιοτικές υπηρεσίες συγκοινωνιακών μεταφορών, ιδιαίτερα στα μικρά νησιά. Η εφαρμογή του Μεταφορικού Ισοδυνάμου από 1-1-2019 σε όλα τα νησιά, αποτελεί θετική εξέλιξη και στηρίζει την οικονομία της περιοχής. Ιδιαίτερα θετική εξέλιξη αποτελεί η μετατροπή της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου σε Γενική Γραμματεία Νήσων και Νησιωτικής Πολιτικής.

Την ενότητα απασχόλησαν επίσης ζητήματα “έξυπνων” μεταφορών και οδικής ασφάλειας, ζητήματα που συνδέονται ευθέως και με τις αρμοδιότητας της ΠΙΝ. Ζητήθηκε η ενίσχυση της νεοσύστατης γραμμής που συνέδεσε με πλοίο τα νησιά του Ιονίου, ως σημαντικός παράγοντας ανάπτυξης. Η λειτουργία, των υδατοδρομίων με την ολοκλήρωση της αδειοδότησής τους, κρίθηκαν ως πολύ μεγάλη προτεραιότητα. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες και οι επιχειρήσεις που αναπτύσσονται στο νησιωτικό χώρο είναι αρκετές. Η δυνατότητα προσφοράς υψηλού επιπέδου υπηρεσιών μετακίνησης και μεταφορών τόσο μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων όσο και με την ηπειρωτική χώρα αποτελεί προτεραιότητα ναυτιλιακών εταιριών.

Σημαντικές εξαγγελίες

Τα ψηφιακά ΚΕΠ
Την παραμονή στο δημόσιο έλεγχο του Λιμένα Κέρκυρας
Τη δημιουργία δομής για την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε κάθε Επιμελητήριο της χώρας
Την άμεση αντιμετώπιση της οριακής κατάστασης στην ηλεκτροδότηση της Ζακύνθου, με έργα αναβάθμισης του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ
Τη δημιουργία Γραφείου Ιονίων Νήσων στην καρδιά της ΕΕ, τις Βρυξέλλες, σε συνεργασία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με τα τέσσερα Επιμελητήρια της περιοχής μας.

 

Συντονισμός για λειτουργία γραφείου στις Βρυξέλλες

Τον ενθουσιασμό των στελεχών των Επιμελητηρίων στα Ιόνια νησιά προκάλεσε η ανακοίνωση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Θεόδωρου Γαλιατσάτου για την επικείμενη λειτουργία Γραφείου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στις Βρυξέλλες.

Ιδιαίτερα οι εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου Κέρκυρας εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους και ζήτησαν από τον Περιφερειάρχη να υπάρξει συντονισμός των δύο πλευρών για τη στενή συνεργασία. Ο Περιφερειάρχης Θεόδωρος Γαλιατσάτος ανακοίνωσε ότι από το 2017 είχε επισημανθεί η αναγκαιότητα λειτουργίας Γραφείου στο κέντρο λήψης αποφάσεων της Ε.Ε., προκειμένου να προωθηθούν καλύτερα και ταχύτερα οι υποθέσεις και οι διεκδικήσεις των νησιών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

«Εξαρχής πρόθεση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων είναι η συνεργασία και οι από κοινού δράσεις με φορείς των νησιών μας» ανέφερε ο κ. Γαλιατσάτος και στη συνέχεια εξέφρασε την ικανοποίησή του για την θετική ανταπόκριση που είχε η ανακοίνωσή του.

Event Details
 • Start Date
  18 Νοεμβρίου, 2020 10:00 πμ
 • End Date
  18 Νοεμβρίου, 2020 8:00 μμ
 • Status
  Expired
 • Organizer
 • Category
Event Details
 • Start Date
  18 Νοεμβρίου, 2020 10:00 πμ
 • End Date
  18 Νοεμβρίου, 2020 8:00 μμ
 • Status
  Expired
 • Organizer
 • Category