Συνέδριο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης στην Ογκολογία «Κατανοώντας την Ανάγκη- Διερευνώντας το Κενό»

Το Συνέδριο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης στην Ογκολογία, είναι μια πρωτοβουλία του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Ν. Αχαΐας και θα διεξαχθεί στις 26 και 27 Μαΐου 2023.

Οι στόχοι του συνεδρίου:

 • Ανάδειξη της ψυχοκοινωνικής διάστασης του καρκίνου σε όλα τα στάδια της νόσου τόσο για τους πάσχοντες, όσο και για τις οικογένειες τους
 • Ανάδειξη της σπουδαιότητας της ψυχοκοινωνικής ογκολογίας ως σημαντικό πυλώνα της θεραπευτικής αντιμετώπισης του καρκίνου
 • Συμβολή στην ενημέρωση και κυρίως στην εκπαίδευση των απασχολούμενων στον τομέα της ψυχοκοινωνικής ογκολογίας
 • Δημιουργία ενός δικτύου της ογκολογικής κοινότητας για την ψυχοκοινωνική ογκολογία

Οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου :

 • Η αναγκαιότητα της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στην Ογκολογία (συζήτηση με όλες τις εμπλεκόμενες ειδικότητες)
 • Το Κοινωνικό στην Ψυχοκοινωνική Ογκολογία
 • Το στίγμα της διάγνωσης-Μια πολύπλευρη πρόκληση διαχείρισης δημόσιας εικόνας και ασθένειας
 • Η Ψυχολογία στην Ψυχοκοινωνική Ογκολογία-Θεραπευτικές Προσεγγίσεις
 • Workshops για ασθενείς, επαγγελματίες ψυχικής υγείας, ιατρικό κ νοσηλευτικό προσωπικό
 • Προχωρημένος καρκίνος. Η ελπίδα και η απώλεια

 

Δείτε περισσότερα εδώ.

Event Details
 • Start Date
  26 Μαΐου, 2023 3:00 μμ
 • End Date
  27 Μαΐου, 2023 9:00 μμ
 • Status
  Expired
 • Location
 • Organizer
 • Category
Event Details
 • Start Date
  26 Μαΐου, 2023 3:00 μμ
 • End Date
  27 Μαΐου, 2023 9:00 μμ
 • Status
  Expired
 • Location
 • Organizer
 • Category