Μιλάμε για την πόλη

H εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» και το «Ινστιτούτο Πρόσωπα» διοργάνωσαν τη διημερίδα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 1ου βαθμού «Μιλάμε για την πόλη», στις 7-8 Δεκεμβρίου 2018, Αίθουσα ΤΕΕ, Πάτρα.

Τον Μάιο του 2019 πραγματοποιούνται οι εκλογές για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 1ου βαθμού. Έξι μήνες πριν την κορύφωση της προεκλογικής περιόδου ήταν η κατάλληλη στιγμή για μια συζήτηση για τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία της πόλης. Έχοντας ως αφετηρία ότι όλες οι διοικητικές, πολιτικές, κομματικές, κοινωνικές, συνδικαλιστικές, οικονομικές κ.ά. δυνάμεις της περιοχής ενδιαφέρονται για τη θετική λειτουργία του Δημοτικού μηχανισμού και των παραγόμενών του, οι διοργανωτές συνέβαλλαν ώστε να καταγραφούν οι απόψεις όλων των εμπλεκομένων. Η «Π» από δημοσιογραφικής και πολιτικής άποψης διέκρινε τη δυνατότητα αλλά και την ανάγκη να καταγραφούν οι ποικίλες απόψεις για τον τρόπο επίλυσης των σοβαρών θεμάτων που αντιμετωπίζει η πόλη και, εάν είναι δυνατόν, να εξευρεθούν τα συγκλίνοντα σημεία.

Οι διοργανωτές θεωρούν ότι, στην πράξη, πολλοί φορείς και ενδιαφερόμενοι συναινούν και συγκλίνουν σε αξιόλογο βαθμό ως προς την κατεύθυνση που πρέπει να έχει η πόλη και ως προς τις επιλογές της, επιθυμούν δε με πρακτικό τρόπο να καταγραφεί γενικά και ανά τομέα δράσης ένα ελάχιστο πεδίο συναίνεσης, ώστε να αποτελέσει τη βάση για την δημιουργία του ελάχιστου αναπτυξιακού οράματος και σχεδίου της πόλης για τα επόμενα έτη. Διερευνάται η ανάγκη της σύστασης ενός φορέα-γέφυρας μεταξύ των αυτοδιοικητικών και κυβερνητικών εταίρων. Ουσιαστικά απαιτείται η διατύπωση μιας σύγχρονης στρατηγικής και ενός σύγχρονου οράματος για την πόλη και τον Δήμο Πατρέων.

Κατά τη διημερίδα έγιναν εισηγήσεις από «εμβληματικά» πρόσωπα στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, από εξειδικευμένους επιστήμονες και εισηγητές. Οι κύριοι άξονες πάνω στους οποίους θα κινήθηκε η συζήτηση ήταν:

Κυκλοφοριακό – χωροταξία
Υποδομές – έργα του Δήμου
Πολιτισμός – Τουρισμός – Αθλητισμός
Κοινωνική πολιτική
Εικόνα της πόλης
Κοινόχρηστοι χώροι
Smart city, εκσυγχρονισμός και ταυτότητα της πόλη

Event Details
 • Start Date
  7 Δεκεμβρίου, 2018 10:00 πμ
 • End Date
  7 Δεκεμβρίου, 2018 9:00 μμ
 • Status
  Expired
 • Organizer
 • Category
Event Details
 • Start Date
  7 Δεκεμβρίου, 2018 10:00 πμ
 • End Date
  7 Δεκεμβρίου, 2018 9:00 μμ
 • Status
  Expired
 • Organizer
 • Category