Έκθεση κοινωνικών και οικονομικών τάσεων στις ελληνικές περιφέρειες

Το Παρατηρητήριο Περιφερειακών Πολιτικών (ΠΠΠ) σε συνεργασία με το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) παρουσίασαν  σε δημόσια εκδήλωση την πρώτη Έκθεση Κοινωνικών και Οικονομικών Τάσεων στις Ελληνικές Περιφέρειες.

Αντικείμενο της Έκθεσης ήταν η συγκέντρωση και ανάλυση των βασικών παραμέτρων που επηρεάζουν την ιδιαίτερη αναπτυξιακή δυναμική κάθε περιφέρειας της Ελλάδας, δημιουργώντας μία αφετηρία για εμβάθυνση στο «προφίλ» καθεμιάς και για τον προσδιορισμό του δικού της προτύπου βιώσιμης ανάπτυξης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, για τους δύο συνεργαζόμενους φορείς, έχει η ανάδειξη των διαπεριφερειακών και ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων αλλά και των συγκριτικών τους πλεονεκτημάτων.

Την παρουσίαση της Έκθεσης ακολούθησε συζήτηση σε πάνελ για τη χρήση των δεδομένων στην παραγωγή και την αξιολόγηση περιφερειακών πολιτικών.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Event Details
 • Start Date
  7 Μαρτίου, 2024 12:30 μμ
 • End Date
  7 Μαρτίου, 2024 2:30 μμ
 • Status
  Expired
 • Category
Event Details
 • Start Date
  7 Μαρτίου, 2024 12:30 μμ
 • End Date
  7 Μαρτίου, 2024 2:30 μμ
 • Status
  Expired
 • Category