Χρυσάνθη Βανταράκη

Η Χρυσάνθη Βανταράκη είναι Νοσηλεύτρια ΤΕ  στο Γ.Ν.Παίδων Πάτρας «Καραμανδάνειο» τα τελευταία 26 χρόνια και με προϋπηρεσία 10 έτη στο Γ.Ν. Αθηνών «Κοργειαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ.  Γεννήθηκε στην Πάτρα και τέλειωσε τη σχολή  ΣΕΥΠ-Νοσηλευτική στο ΤΕΙ Πατρών. Κατέχει Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο «Δημόσια Υγεία» με ειδίκευση στην Κοινωνική Ιατρική. Είναι κάτοχος του Τίτλου Ειδικότητας Παθολογικής  Νοσηλευτικής του Γ.Ν. Αθηνών «Κοργειαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ .

Είναι μέλος της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων ως Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Νοσοκομειακών Λοιμώξεων. Είναι Υπεύθυνη Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικής Μονάδας, Υπεύθυνη του Γραφείου Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας και Υπεύθυνη Ποιότητας του Νοσοκομείου.

Ασχολήθηκε με την διαχείριση της πανδημίας του κορωνοϊού  στη θέση της Υπεύθυνης Διαχείρισης και Υποστηρικτικών Ενεργειών στην «Ομάδα Συντονισμού του Νοσοκομείου σχετικά με τον Κορωνοϊό».

Έχει παρακολουθήσει πλήθος εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιμώξεων.

Speaker Details
    Speaker Details