Ρούλα Γεωργίου – Χασαποπούλου

Η Ρούλα Γεωργίου – Χασαποπούλου είναι πρ. διευθύντρια συντονίστρια Παιδοαναισθησιολογικού Τμήματος του Καραμανδανείου Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πατρών.

Speaker Details
    Speaker Details