Περικλής Δουζδαμπάνης

Ο Περικλής Δουζδαμπάνης είναι Δρ. Νεφρολόγος, Πρόεδρος της Ιατρικής Εταιρείας Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου (Ι.Ε.Δ.Ε.Π.).

 

Speaker Details
    Speaker Details