Νικόλαος Ζάγκος

09/03/2023 Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Δημόσια Υγεία-Public Health Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών (Άριστα)

Λήψη τίτλου ειδικότητας Παιδιατρικής πιστοποιήσεις
2016 Άδεια Ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος.
2017 Basic Life Support(BLS) Provider, European Resuscitation Council επαγγελματική εμπειρία
09/2017-09/2021: Ειδικευόμενος Παιδιατρικής στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών “ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ”

 

09/2021-08/22: Ιατρός Υπηρεσίας Υπαίθρου στο ΚΥ Κλειτορίας-ΠΙ Πλανητέρου
03/2023-σήμερα: Επικουρικός Επιμελητής Β’ Παιδιατρικής στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών “ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ”

 

Speaker Details
    Speaker Details