Κατερίνα Κούτρη

Η Κατερίνα Κούρτη είναι Διατροφολόγος Διαιτολόγος στο Κέντρο Διατροφικής Υποστήριξης και Διαιτολογίας της Γενικής Κλινικής ΙΑΣΩ. Είναι, επίσης, υπεύθυνη Ποιότητας της εταιρείας υγειονομικής περίθαλψης CibusΜed.

Speaker Details
    Speaker Details