Ευπραξία Μαλαχάτη

  • Πτυχίο Νοσηλευτικής -ΤΕΙ (1988)
  • Εξειδίκευση στην Καρδιοαναπνευστική Νοσηλευτική(1992)
  • Τίτλος Νοσηλευτικής Χειρουργικής Ειδικότητας(1997)
  • Μεταπτυχιακός Τίτλος: Μaster of Science in health management : Ανοικτό Πανεπιστήμιο Ιταλίας UTIU (universita  telematica internazionale unnetuno) (2011)
  • Ξένη γλώσσα: Αγγλικά
  • Η/Υ: ECDL
  • Προϊσταμένη Χειρουργικού Τομέα Γ.Ν.ΠΑΙΔΩΝ «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ»

(2008-2018)

  • Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ.Ν.ΠΑΙΔΩΝ «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» (2018-έως σήμερα)

 

Speaker Details
    Speaker Details