Γεώργιος Αυγουρόπουλος

O Γιώργος Αυγουρόπουλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στις Ενεργειακές Χημικές Τεχνολογίες στο Τμήμα Επιστήμης των Υλικών, της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Χολαργό και σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Είναι διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (MSc) στην Ενέργεια και Περιβάλλον και διδακτορικό δίπλωμα (PhD) στη Χημική Μηχανική από το Πανεπιστήμιο Πατρών υποστηριζόμενος με υποτροφίες από το Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ).

Έχει αναπτύξει μεγάλη ερευνητική δραστηριότητα μέσω πλήθους εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων στα νανοϋλικά, στις ενεργειακές τεχνολογίες υδρογόνου και τις μπαταρίες και έχει δημοσιεύσει/παρουσιάσει >150 εργασίες σε διεθνή περιοδικά και επιστημονικά συνέδρια, λαμβάνοντας τιμητικές διακρίσεις για το έργο του και περισσότερες από 5000 αναφορές (δείκτης απήχησης = 30). Είναι μέλος της Επιτροπής για τη χάραξη της εθνικής στρατηγικής για το υδρογόνο.

Speaker Details
    Speaker Details