Γεώργιος Γραμματίκας

Πτυχιούχος του τμήματος Νοσηλευτικής και του τμήματος Φυσικοθεραπείας  Σ.Ε.Υ.Π. του Α.Τ.Ε.Ι. Πατρών και ειδικευμένος Νοσηλευτής Παιδιατρικής και Χειρουργικής Νοσηλευτικής ειδικότητας.

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και στην Πολιτική του Φαρμάκου – Φαρμακοοικονομία, από την  Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας  (Ε.Σ.Δ.Υ.)

Διδακτορικός φοιτητής στο δεύτερο έτος εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Προϊστάμενος Νοσηλευτής στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών & Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων  του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο» από το 1990 μέχρι και σήμερα

Διδασκαλία στο τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών (πρώην Α.Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδος) ως Καθηγητής – Εργαστηριακός Συνεργάτης και ως επιβλέπων καθηγητής σε πλήθος πτυχιακών εργασιών, με συνολικό αριθμό που ξεπερνάει τις 4500 διδακτικές ώρες, σε δημόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με συνολικό αριθμό που ξεπερνάει τις 1500 διδακτικές ώρες.

Πιστοποιημένος εκπαιδευτής εκπαιδευτών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (E.R.C.), μέλος της Ε.Ε.Ε.Π.Φ. και εθελοντής εκπαιδευτής του ανθρωπιστικού οργανισμού “KidsSaveLives”

Εκπόνηση και παρουσίαση πολυάριθμων επιστημονικών εργασιών.

Οργάνωση, συμμετοχή και προήδρευση σε πληθώρα επιστημονικών και επαγγελματικών συνεδρίων.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του 3ου Περιφερειακού Τμήματος της Ε.Ν.Ε. (Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος – ΝΠΔΔ)

Μέλος και περιφερειακός αντιπρόσωπος της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ και μέλος του Π.Σ.Φ. (Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – ΝΠΔΔ).

Εθελοντής ιατρικής ομάδας των Ολυμπιακών Αγώνων 2004, του 36ου Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ενόργανης Γυμναστικής 2006 και των 2ων Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων 2019 και εθελοντής αιμοδότης.

Speaker Details
    Speaker Details