Βασιλική Κολυπέρα

Η Βασιλική Κολυπέρα είναι  Επισκέπτρια Υγείας στο Γ.Ν.Παίδων Πάτρας «Καραμανδάνειο» τα τελευταία 15 χρόνια. Γεννήθηκε στην Πάτρα και τέλειωσε τη σχολή Επισκεπτών-τριών Υγείας στο ΤΕΙ της Αθήνας. Κατέχει Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το  Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με τίτλο «Διεθνής Ιατρική και Ιατρική καταστροφών».

Τα επιστημονικά και ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν το πεδίο της Δημόσιας Υγείας και της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.  Ασχολείται  με  την εκπαίδευση χρόνιων ασθενών στο χώρο του Νοσοκομείου καθώς και τον εμβολιασμό βρεφών,  παιδιών και εφήβων του γενικού πληθυσμού στα πλαίσια της λειτουργίας  του Ιατρείου Προληπτικής και Κοινωνικής Ιατρικής του Νοσοκομείου. Είναι  ΣΠΑΥ (Συντονίστρια Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας) της Ομάδας Αγωγής Υγείας του Γ.Ν.Παίδων Πάτρας «Καραμανδάνειο» με κύριο έργο τον συντονισμό της Ομάδας  και την εφαρμογή προγραμμάτων στο πεδίο,  με διάφορη θεματολογία με στόχο την πρόληψη και την προαγωγή της  υγείας του πληθυσμού.

Είναι Επόπτρια-Επισκέπτρια Υγείας και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου στην Εταιρεία Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας του πληθυσμού ΡΟΜΑ «Υγεία για όλους»

Έχει παρακολουθήσει 14 προγράμματα επιμόρφωσης τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

Έχει συμμετάσχει σε αρκετές αναρτημένες ανακοινώσεις και εργασίες τόσο ελληνικές, όσο και ξενόγλωσσες.

Έχει πλήθος εισηγήσεων σε Ημερίδες-Σεμινάρια-Στρογγυλά Τραπέζια.

Είναι κάτοχος της Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτή Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης (ΕΟΠΠΕΠ) ΕΒ 29041

Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ballint.

Είναι μέλος της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας.

Speaker Details
    Speaker Details