Αντώνιος Παναγίδης

Ο Dr Αντώνιος Παναγίδης γεννήθηκε το 1972 στη Λεμεσό της Κύπρου. Την περίοδο από τον Ιούλιο του 1989 έως το Σεπτέμβριο του 1991 υπηρέτησε την εικοσιεξάμηνη Στρατιωτική του Θητεία, σαν έφεδρος Αξιωματικός της Κυπριακής Εθνικής Φρουράς. Το 1997 αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) με βαθμό «Λίαν Καλώς». Έλαβε τον τίτλο της ειδικότητας της Χειρουργικής Παίδων το 2005 κατόπιν επιτυχίας σε γραπτές και προφορικές εξετάσεις σε τριμελή επιτροπή, όπως προβλέπει ο νόμος και μετά από τριετή άσκηση στην Γ΄ Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία» και τετραετή άσκηση στην Α΄Παιδοχειρουργική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία». Από την 1η Σεπτεμβρίου του 2005 έως την 7η Απριλίου του 2006 και από τη 2η Μαΐου του 2006 έως την 31η Αυγούστου του 2007 (22 μήνες), κατείχε έμμισθες θέσεις Επιμελητή – ClinicalFellow- Χειρουργού Παίδων στο Leeds Teaching Hospitals NHS Trust, στο Leeds και στο Royal Alexandra Hospital for Sick Children (RACH), μέρος του Brighton and Sussex University Hospitals NHS Trust, στο Brighton, στη Μ. Βρετανία, όπου είχε την ευκαιρία να μετεκπαιδευτεί στην Ελάχιστα Επεμβατική Παιδοχειρουργική σε οργανωμένα κέντρα Λαπαροσκοπικής και ενδοσκοπικής Παιδοχειρουργικής και επίσης να μετεκπαιδευτεί στην Παιδοουρολογία και την Νεογνική Χειρουργική. Από 1η Σεπτεμβρίου του 2007 έως σήμερα κατέχει μόνιμη θέση Ιατρού Παιδοχειρουργού με τον βαθμό του Διευθυντή Ε.Σ.Υ. στη Παιδοχειρουργική Κλινική στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο», όπου πραγματοποιεί χειρουργικές επεμβάσεις Γενικής Χειρουργικής Παίδων, Νεογνικής Χειρουργικής και Παιδοουρολογίας κάθε βαρύτητας και συμμετέχει στην εκπαίδευση των Ειδικευόμενων Ιατρών της Παιδοχειρουργικής. Η επιστημονική του παρουσία, στο χώρο της ειδικότητας είναι διαρκής με δημοσιεύσεις επιστημονικών εργασιών σε έγκυρα ελληνικά και ξένα περιοδικά, ανακοινώσεις σε ιατρικά συνέδρια και ενεργό συμμετοχή σε στρογγυλές τράπεζες, ημερίδες και συμπόσια, καθώς και συμμετοχή σε συγγραφή επιστημονικού βιβλίου. Διεξήγαγε έρευνα στα πλαίσια εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής του από το 2014, σε συνεργασία με την Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική, το Παιδοχειρουργικό Τμήμα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών την Παιδοχειρουργική Κλινική του Καραμανδανείου Νοσοκομείου και το Ερευνητικό Εργαστήριο Μοριακής Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και έλαβε τον τίτλο του Διδάκτορα (PhD) το 2021 με βαθμό «Άριστα».

Speaker Details
    Speaker Details