Loading...
 Start Page
Στις 14 & 15 Ιουλίου το 5ο Αναπτυξιακό Συνέδριο της εφημερίδας "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ"
Click to enlarge
Friday 23 Jun 2017

Στις 14 και 15 Ιουλίου 2017 η εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» και το pelop.gr, διοργανώνουν το 5ο Συνέδριο με τίτλο:

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ»

Στόχος του Συνεδρίου, η παρουσίαση του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού για την Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα, η αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης και η εκ του σύνεγγυς επαφή όσων σχεδιάζουν, υλοποιούν, ενδιαφέρονται ή επηρεάζονται από τις πολιτικές που εφαρμόζονται στην περιοχή μας.

 

Η θεματολογία του συνεδρίου θα αναπτυχθεί στις εξής ενότητες:

 

Εμπορευματικές μεταφορές και ο ρόλος του λιμανιού της Πάτρας

Η συνεδρία εστιάζει στον ρόλο του Λιμανιού της Πάτρας ως εμπορική πύλη της Ελλάδας προς την Ιταλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στα ζητήματα που απασχολούν τους φορείς που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των εμπορευματικών μεταφορών. Τα περιθώρια βελτίωσης της εμπορικής λειτουργίας του λιμανιού, οι προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη, η μελλοντική σιδηροδρομική σύνδεση προς την Αδριατική αλλά και το φυσικό αέριο αποτελούν τις βασικές συνιστώσες της συζήτησης.

 

Αγροτική Ανάπτυξη

Ο πρωτογενής τομέας είναι απόλυτα συνδεδεμένος με την οικονομική δραστηριότητα και την απασχόληση στη Δυτική Ελλάδα. Η οικονομική κρίση έχει έμμεσα ωθήσει την παραγωγή σε νέα θεώρηση, με στροφή του εμπορίου από την εγχώρια αγορά σε αυτή του εξωτερικού. Στις σύγχρονες συνθήκες όπως διαμορφώνονται, αξίζει να σημειωθεί η είσοδος νέων και καταρτισμένων ανθρώπων τόσο στη παραγωγή όσο και στην μεταποίηση και την εμπορία αγροτικών προϊόντων. Οι καλλιεργητικές τεχνικές, οι γεωτεχνικές προσεγγίσεις, η εμπορική διαπράγματευση ξεφεύγουν σταδιακά από τα παραδοσιακά πρότυπα. Σκοπός της συνεδρίας είναι η ανταλλαγή απόψεων για την ενδυνάμωση της συνεργασίας των παραγόντων που συνιστούν τον γεωργικό τομέα και τη σύνθεση ενός σύγχρονου αγροδιατροφικού μοντέλου που θα σέβεται το ευαίσθητο περιβαλλοντικό οικοσύστημα του Δυτικού Άξονα 

 

Μεγάλα οδικά έργα, η επόμενη ημέρα

Η συνεδρία εστιάζει στην επόμενη ημέρα της ολοκλήρωσης των μεγάλων οδικών αξόνων: Ολυμπία Οδός, Ιόνια Οδός, Μορέας. Κατά κοινή ομολογία, οι σύγχρονοι αυτοκινητόδρομοι είναι ταυτισμένοι με την ανάπτυξη των περιοχών που εξυπηρετούν. Συνδέουν προορισμούς, διευκολύνουν τη μεταφορά ανθρώπων και αγαθών, συντομεύουν τις διαδρομές και παρέχουν ασφάλεια στις μετακινήσεις. Επιφέρουν μία σειρά μετασχηματισμών στον χώρο και δημιουργούν τις συνθήκες για την υποδοχή νέων επενδύσεων και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων. Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η ολοκλήρωση των βασικών οδικών αξόνων σηματοδοτεί μία νέα εποχή για τους 17 νομούς των περιφερειών Πελοποννήσου, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων. Οι οικονομικές, χωροταξικές και αναπτυξιακές επιπτώσεις των οδικών αξόνων και περαιτέρω ο στρατηγικός σχεδιασμός και οι περαιτέρω προϋποθέσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Δυτικού άξονα αποτελεί τον κεντρικό άξονα της συζήτησης.

 

Τουριστική ταυτότητα στις σύγχρονες συνθήκες

Δεδομένα όπως η ολοκλήρωση των μεγάλων οδικών αξόνων και των συμπληρωματικών υποδομών, η προσέλκυση νέων επενδύσεων, οι προτάσεις των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων που θέτουν στο επίκεντρο τα συγκριτικά πλεονεκτήματα περιοχών και μπαίνουν πλέον επίσημα σε εφαρμογή αλλά και οι ανοδικοί δείκτες προσέλευσης επισκεπτών στο αεροδρόμιο του Αράξου αλλά και το Λιμάνι του Κατακόλου, υποδεικνύουν εμφατικά ότι η χρονική συγκυρία επιβάλει την ουσιαστική αξιολόγηση του τουριστικού προϊόντος και της ανταγωνιστικής ταυτότητας της Δυτικής Ελλάδας. Στόχος της συνεδρίας είναι η περιγραφή των χαρακτηριστικών, των δυνατοτήτων αλλά κυρίως των προϋποθέσεων ανάπτυξης του τουριστικού προϊόντος στην περιοχή.

 

«Συμμαχία για την Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα»

Σκοπός της συνεδρίας είναι η παρουσίαση των υφιστάμενων συνθηκών και των προοπτικών ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στη Δυτική Ελλάδα. Ο ρόλος της αιρετής Περιφέρειας είναι κομβικός στην προσπάθεια αυτή, καθώς είναι ο πλέον αρμόδιος φορέας για τη χάραξη αναπτυξιακής στρατηγικής σε τοπικό επίπεδο και ταυτόχρονα διαχειρίζεται σημαντικούς πόρους των διαρθρωτικών ταμείων που συμβάλλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην ενίσχυση του επιχειρείν. Στη συνεδρία θα αναφερθούν η στρατηγική και οι παρεμβάσεις της Περιφέρειας για την προώθηση της επιχειρηματικότητας, θα παρουσιαστεί το σχέδιο δράσης «Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια 2017» και οι στόχοι του δικτύου «Συμμαχία για την Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα». Η συμμετοχή του κου. Υπουργού αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για να παρουσιαστεί η εθνική πολιτική για την επιχειρηματικότητα και ταυτόχρονα να αναδειχθεί η τοπική της διάσταση. Στο πάνελ συμμετέχουν επίσης επιφανείς εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου καταθέτοντας την πολύτιμη εμπειρία και γνώση τους σχετικά με το επιχειρείν στη Δυτική Ελλάδα. Στόχος είναι να διερευνηθούν τα πλεονεκτήματα της περιοχής και πώς αυτά θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν περαιτέρω, αλλά και πιθανά εμπόδια που ανακόπτουν την αναπτυξιακή της δυναμική.

 

Το οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων στη Δυτική Ελλάδα

Σκοπός της συνεδρίας είναι η παρουσίαση του οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων στη Δυτική Ελλάδα και πώς μπορεί αυτό να καταστεί βιώσιμο και αυτοτροφοδοτούμενο. Οι νέοι επιχειρηματίες καλούνται να δραστηριοποιηθούν σε ένα εξαιρετικά εχθρικό και αφιλόξενο οικονομικό περιβάλλον. Λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη ολοκλήρωση της διαδικασίας για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, καθώς και των μέτρων ελέγχου κεφαλαίων (capital control) η πρόσβαση στην χρηματοδότηση είναι εξαιρετικά προβληματική. Η παροχή εγγυήσεων και πίστωσης, οι εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, όπως τα ιδιωτικά και επιχειρηματικά κεφάλαια, αποτελούν προτεραιότητα. Μια σειρά από πρωτοβουλίες και φορείς στην Δυτική Ελλάδα έρχονται να αναδείξουν τον ηγετικό ρόλο που μπορεί να αναλάβει η περιφέρεια στην ποιοτική επιχειρηματικότητα: Η Patras IQ, μία έκθεση μεταφοράς τεχνογνωσίας που μετράει 4 χρόνια ζωής και στοχεύει στην ανάπτυξη και ενίσχυση της συνεργασίας της ερευνητικής κοινότητας με τον παραγωγικό τομέα· το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, το οποίο υποστηρίζει νεοφυείς επιχειρήσεις πάνω από 15 χρόνια και αυτή τη στιγμή αποτελεί στέγη 24 εταιριών αλλά και το Orange Grove Patras ο νέος Incubator που μετρά μόνο λίγους μήνες ζωής αλλά έχει ήδη υποδεχτεί τα πρώτα 8 start ups.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του συνεδρίου

synedra logo

Join us on:

© Copyright 2020 - 2022 Synedra - Διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και εκδηλώσεων