ΑΟ Πέλοψ και Πελοπόννησος ετοιμάζουν εθελοντική φύτευση στο δάσος της Στροφυλιάς