Εξελίξεις στη Μαιευτική - Γυναικολογία
Διεθνής συμμετοχή Πρακτικά συνεδρίου Καταγραφή παρουσιών Δωρεάν εγγραφή Διάθεση δωματίων

ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ελληνική Ογκολογική Εταιρεία

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Πατρών

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Ελληνική Εταιρεία Υπερήχων στη Μαιευτική-Γυναικολογία

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Δικαιικής Μαιευτικής - Γυναικολογίας

ΤΟΠΟΣ: Πάτρα, Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Παν/μίου Πατρών

ΕΝΑΡΞΗ: Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2018, ώρα: 10.00 πμ

ΛΗΞΗ: Κυριακή, 14 Οκτωβρίου 2018

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
έως 8/9/2018
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
από 9/9/2018
Ειδικευμένοι ιατροί 124,00 € 174,00 €
Ειδικευόμενοι Ιατροί 62,00 € 87,00 €
Μαιευτικό & Νοσηλευτικό Προσωπικό Δωρεάν Δωρεάν
Φοιτητές Δωρεάν Δωρεάν

Εγγραφές θα πραγματοποιούνται στη γραμματεία κατά την έναρξη του Συνεδρίου.