7ο Πανελλήνιο Παιδοαλλεργιολογικό Συνέδριο

ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ελληνική Παιδοαλλεργιολογική Εταιρεία

ΤΟΠΟΣ: Αθήνα, Ίδρυμα Ευγενίδου

ΕΝΑΡΞΗ: Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016

ΛΗΞΗ: Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2016

ΕΓΓΡΑΦΕΣ


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
έως 9 Σεπτεμβρίου 2016 από 10 Σεπτεμβρίου 2016
Ειδικευμένοι Ιατροί €95,00 €120,00
Ειδικευόμενοι Ιατροί €70,00 €90,00
Νοσηλευτές και Λοιποί Επαγγελματίες Υγείας €30,00 €30,00
Φοιτητές Δωρεάν Δωρεάν

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
Ιατροί 40,00 ευρώ
Λοιποί επαγγελματίες 20,00 ευρώ
Περιορισμένος αριθμός (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)

Εγγραφές θα πραγματοποιούνται στη γραμματεία κατά την έναρξη του Συνεδρίου.