12ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

19-22 Μαΐου 2010 
Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών


+ Προεγγραφές


+ Οργανωτική Επιτροπή

+ Σκοπός - Θεματολογία

+ Τόπος διεξαγωγής & πληροφορίες για την περιοχή

+ Διαμονή

+ Εξόφληση εγγραφής+ 2η Ανακοίνωση

 English